Zwroty

Wszystkie Towary oferowane w Sklepie KARENARCANJO.COM są nowe i wykonywane ręcznie. 

Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży i wysłanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru na adres Sklepu nabytego Towaru (nieużywanego i czystego, w oryginalnym opakowaniu wraz z metką) oraz dołączonym formularzem odstąpienia od umowy.

Oświadczenie można sporządzić korzystając z Formularza Zwrotów: 

Zwrotu Produktów można dokonać przesyłką kurierską lub paczką Poczty Polskiej na

koszt Klienta na adres: Karen Arcanjo, ul.Olsztyńska 2, 11-130 Orneta.

Sprzedawca zwraca Klientowi równowartość ceny Produktu oraz jednorazowy koszt

doręczenia przesyłki Klientowi do wysokości najtańszej opłaty przesyłki w ofercie

Sprzedawcy (tj. kurier DPD) (koszt przesyłki pierwotnie poniesiony przy zakupie

dostarczeniu Produktu ze Sklepu do Klienta). Dla uniknięcia wątpliwości Sprzedawca nie

zwraca kosztu odesłania Produktu do Sprzedawcy.

Sprzedawca nie pokrywa kosztu zwrotu Produktu wysyłką za pobraniem nadaną przez

Klienta. Przy wyborze wysyłki za pobraniem jako sposobu zwrotu Produktu Sprzedawca

ma prawo obciążyć Klienta wszelkimi kosztami, jakie w związku z tym

poniesie.

Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Towaru. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, zwrot zostanie wykonany na tę samą kartę. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. 

Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z ww. formularzem na adres: KAREN ARCANJO, Olsztyńska 2, 11-130 Orneta. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Towar. 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, Sklep zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru. 

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera Klient w razie stwierdzenia uszkodzeń, a w szczególności: (uszkodzeń, wynikających z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczeń mechanicznych), proszony jest o kontakt z Sklepem. Firma kontaktując się z Klientem poinformuje go o ewentualnych kosztach naprawy. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego. 

Dostawa

Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, termin realizacji zamówienia w Sklepie , wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia w Sklepie nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych. 

Klient może skorzystać z jednej z trzech form przedpłaty internetowej:

-system płatniczym tpay.com

-system płatniczym PayPal

-zwykłym przelewem internetowym 

Płatność przy opcji wysyłka za pobraniem, tj. Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki metodą płatności dostępną u przewoźnika realizującego dostawę.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sklepu. W przypadku karty płatniczej rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po pozytywnej autoryzacji karty. 

W przypadku wyboru płatności za pobraniem realizacja zamówienia następuje po dokonaniu zakupu w Sklepie. Produkty dostarczane są pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną DPD oraz poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej Pocztą Polską. 

Opłaty za dostawę produktów podawane są w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej to 1 do 3 dni roboczych od dnia nadania przesyłki. 

Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.